OM OSS

Home Deluxe värdegrund är viktig för vårt arbete nu och i framtiden. Vi vill att alla medarbetare, kunder och leverantörer ska arbeta efter den och hjälpas åt att BERIKKA vår gemensamma vardag.

  • BEMÖTANDE - Bemötandet gentemot våra kunder är A och O. Vi vill även att våra medarbetare får ett bra bemötande i alla situationer. 

  • EFFEKTIVITET - Vi ska arbeta på ett så effektivt sett som vi kan med tanke på arbetsmiljö och miljöaspekten.

  • RESPEKT - Vi vill att alla ska behandlas med respekt, kunder, medarbetare och leverantörer. 

  • INTEGRITET - Vi behandlar dig och ditt hem eller arbetsplats med stor integritet! Vår tystnadsplikt är otroligt viktig för oss.

  • KVALITET - Vi ska alltid stäva efter att leverera högsta kvalitet på våra tjänster.

  • KUNSKAP - Alla medarbetare inom Home Deluxe ska dela med sig av deras kunskap och erfarenheter till varandra för att vi ska kunna tillgodose kunskapen som finns inom företaget. Vi ska fylla på vår kunskapsbank genom utbildningar, workshops och mentorskap.

  • ATT HA ROLIGT - Vårt arbete kan vara hårt och slitsamt! När vi har roligt tillsammans känns det lite lättare och vi skapar en trevlig arbetsplats tillsammans. Vi ser självklart att vi måste kunna skratta och ha roligt även med våra fantastiska kunder.

08-410 676 40

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

©2018 by Home Deluxe. Proudly created with Wix.com