MILJÖPOLICY

Vi vill vara med och bidrar till en hållbar miljöutveckling! 

För att vi ska kunna bidra i detta viktiga arbete strävar vi efter att göra så liten miljöpåverkan som möjligt när vi utför våra tjänster hos er.

Vi säkerställer vårt miljöarbete genom att

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan

  • planera, genomföra och följa upp miljöarbetet

  • utbilda våra medarbetare inom området

  • använda miljöanpassat förbrukningsmaterial i största utsträckning

  • följa gällande miljölagstiftning

  • ständigt arbeta med att förebygga och reducera miljöpåverkan

  • genomföra riskbedömningar och uppdatera handlingsplaner kontinuerligt

08-410 676 40

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

©2018 by Home Deluxe. Proudly created with Wix.com