Hållningsanläggning

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön och har därför upprättat en policy

Läs mer nedan

MILJÖPOLICY
 

Vi vill vara med och bidra till en hållbar miljöutveckling! 

För att vi ska kunna bidra i detta viktiga arbete strävar vi efter att göra en så liten miljöpåverkan som möjligt när vi utför våra tjänster.

Vi säkerställer vårt miljöarbete genom att:

Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan

planera, genomföra och följa upp miljöarbetet
 

Utbilda våra medarbetare inom området
 

Använda miljöanpassat förbrukningsmaterial i största utsträckning
 

Följa miljölagstiftning och ständigt arbeta med att förebygga och reducera miljöpåverkan
 

Genomföra riskbedömningar och uppdatera handlingsplaner kontinuerligt