FÖRSKOLA OCH SKOLA

Ni vårdar och lär Sveriges framtid och vi vill att både medarbetare och barn/elever ska ha den bästa tänkbara arbetsmiljön.

På skolor och förskolor, som städas noggrant och ofta, är spridningen av sjukdomar betydligt lindrigare. Dessutom kan allergi- och astmaproblem begränsas både hos barn och vuxna.

Städning varje dag

I den bästa av världar städar vi hos er varje dag efter dagens slut. På större skolor kan vi till och med komma mitt på dagen och städa av toaletter och gemensamma utrymmen som används frekvent.

Storstädning

Vi utför även storstädning på skolan/förskolan. Vad som ska utföras under dessa tillfällen kommer vi fram till gemensamt.

PRIS

Kontakta oss så vi kan komma ut och se vad just er verksamhet har för behov och önskemål och få ett kostnadsförslag efter dem. 

VI GER SVERIGES FRAMTID EN REN LÄROMILJÖ

08-410 676 40

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

©2018 by Home Deluxe. Proudly created with Wix.com