AVTALSVILLKOR

Här är summeringen av våra allmänna villkor

 • Kontrakt tecknas vid provstädning. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.

 • Provstädning är icke-bindande, men kunden måste själv senast 5 dagar efter provstädningen avbeställa fortsatt städning – därefter gäller ordinarie uppsägningstid.

 • Uppsägningstiden är 14 dagar och sker skriftligen per mail.

 • Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det/de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.

 • Vid sjukdom hos Home Deluxes personal skickas vikarie. Home Deluxe kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det alltid blir på samma tid. Kunden kontaktas innan vikarie sätts in.

 • Home Deluxes städabonnemang innebär att kunden får löpande städning på bestämd dag och tid med lika långa intervaller i mellan tillfällena.

 • Home Deluxe arbetar efter en städrutin som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på homedeluxe.se

 • Avbokningar som ej är akuta ska göras senast 14 dagar innan det aktuella städtillfället, i annat fall debiteras en avbokningsavgift på 300 kr. Avbokningar ska ske skriftligen via mejl till info@homedeluxe.se. Akuta avbokningar görs på telefon 08-410 676 40, efter kontorstid kan ni mejla avbokningen till info@homedeluxe.se

 • För att kunna utföra sina åtaganden måste Home Deluxe få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.

 • Home Deluxe fakturerar den 20:e varje månad. Fakturan skickas med mejl om inget annat avtalats. Vi erbjuder e-faktura och autogiro till våra kunder.

 • Det tillkommer en expeditionsavgift på 100 kr för varje faktura. Home Deluxe kan behöva ta ut en extra avgift för t ex framkörning, parkeringsavgift samt vägtull.

 • Fönsterputsabonnemang minst 2 tillfällen per år med flexibel bokning ger rabatt.

 • Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Home Deluxe tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.

 • Reklamation ska göras direkt till Home Deluxe

 

De fullständiga avtalsvillkoren skickas när avtal mellan kund och Home Deluxe ska skrivas. Kunden ska sätta sig in i avtalet innan kontrakt skrivs under/godkänns.

08-410 676 40

 • Facebook Social Ikon
 • Instagram Social Ikon
 • Linkedin Social Ikon

©2018 by Home Deluxe. Proudly created with Wix.com