Underteckna ett kontrakt

Allmänna avtalsvillkor städtjänster

Kortare sammanställning av våra avtalsvillkor

Läs mer nedan

Här är en summering av våra allmänna villkor
 

Kontrakt tecknas vid provstädning. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.

Provstädning är icke-bindande, men kunden måste själv senast 5 dagar efter provstädningen avbeställa fortsatt städning – därefter gäller ordinarie uppsägningstid.

Uppsägningstiden är 14 dagar och sker skriftligen per mail.

Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det/de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.

Vid sjukdom hos Home Deluxes personal skickas vikarie. Home Deluxe kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det alltid blir på samma tid. Kunden kontaktas innan vikarie sätts in.

Home Deluxes städabonnemang innebär att kunden får löpande städning på bestämd dag och tid med lika långa intervaller i mellan tillfällena.

Home Deluxe arbetar efter en städrutin som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på homedeluxe.se

Akuta avbokningar görs på telefon 08-410 676 40, efter kontorstid kan ni mejla avbokningen till info@homedeluxe.seAvbokningar som ej är akuta ska göras senast 14 dagar innan det aktuella städtillfället, i annat fall debiteras en avbokningsavgift på 300 kr. Avbokningar ska ske skriftligen via mejl till info@homedeluxe.se
 
För att kunna utföra sina åtaganden måste Home Deluxe få fri åtkomst till städobjektet på städtiden.

Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.

Fönsterputsabonnemang minst 2 tillfällen per år med flexibel bokning ger rabatt.

Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet.

Utöver den har Home Deluxe tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.
Reklamation ska göras direkt till Home Deluxe

Home Deluxe fakturerar den 20:e varje månad. Fakturan skickas med mejl om inget annat avtalats. Vi erbjuder e-faktura och autogiro till våra kunder.

Det tillkommer en expeditionsavgift på 100 kr för varje faktura. Home Deluxe kan behöva ta ut en extra avgift för t ex framkörning, parkeringsavgift samt vägtull.
 

De fullständiga avtalsvillkoren skickas när avtal mellan kund och Home Deluxe ska skrivas. Kunden ska sätta sig in i avtalet innan kontrakt skrivs under/godkänns.